Massage opleidingen Levensakker

Beroepsorganisatie

NWP Registratie
NWP logo

Geregistreerd lid bij de HBO Beroepsverenigingen. Mijn praktijk is sinds 1993 aangesloten bij de Nederlandse Werkgroep voor HBO Praktizijns in de Natuurlijke gezondheidszorg, NWP. Lid NWP P-1251.De NWP

(Nederlandse Werkgroep voor Praktizijns in de natuurlijke geneeskunde) is een van de grootste en oudste beroepsorganisaties van therapeuten werkzaam in de natuur-geneeskunde in Nederland. Het kenmerkt zich door het hoge opleidingsniveau van en strenge toelatingseisen aan haar leden.De NWP is een internationaal erkende beroepsgroep. Het stelt hoge kwaliteitseisen aan opleiding, gedrag en nascholing. Leden zijn verplicht zich aan de beroepscode te houden. Er is een tuchtreglement en tuchtcollege ingesteld. Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik sinds mijn afstuderen aan het NCN in 1993 aangesloten bij de N.W.P. Zo vormt intervisie een vast onderdeel van activiteiten om lid te kunnen zijn, evenals het meedoen aan praktijkvisitaties en patienttevreden-heidsonderzoeken.NCN staat voor Nederlandse Academie voor Natuurgeneeskunde,te Hilversum. Het is een gedegen hogere beroepsopleiding met medische vakspecialisaties op hoog niveau. In 1993 ben ik hier afgestudeerd na een studie van 7 jaar. Aansluitend ben ik in opdracht van het NWP, maar ook uit eigen gedrevenheid voortdurend in bij- en nascholing. Zie bij: Achtergrond.


Klachten

Met klachten over de behandeling,

bejegening enz. kunt u ook terecht bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen.

Postbus 2122, 6020 AC Budel. www.kab-klachten.nl


NWP

Lid NWP nr. P-1251.

Meer informatie over de NWP:

www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

KAB logo
Symbool

Informatie aanvragen?

Klik op onderstaande link om informatie aan te vragen.