Massage opleidingen Levensakker

Bloesemtherapie heeft vooral werking op het emotionele gebied. Het brengt evenwicht en onderdrukt nooit. Bloesemremedies zijn in water opgenomen energieën van bloemen. Bloemen van bomen, struiken en planten.


Angst, verdriet, overbezorgdheid, jaloezie, allemaal emoties die vaak heel moeilijk zijn, moeilijk om toe te laten, moeilijk om het voelen. Het is vaak pijnlijk. Je kunt of durft er soms ook niet mee naar buiten te treden.


Wat doen we dan met dat gevoel, met die emotie? Wegstoppen, proberen er niet aan te denken, wegdrukken, onderdrukken. Misschien medicijnen ervoor innemen (antidepressiva, middelen om te kunnen ontspannen, slaapmiddelen.) Soms is dit hard nodig, maar deze medicijnen onderdrukken alle emoties, ze dempen alles en het lost niets op.


Emoties willen stromen, het is energie. Als we emoties wegdrukken, kunnen we ze letterlijk in het lichaam drukken. Die blokkades kunnen vervolgens in het lichaam tot uitdrukking komen (in de vorm van bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, maagpijn, stijfheid, allergie, huidklachten, ontstekingen, onrust, slapeloosheid, etc.) Ons lichaam is een instrument om ons te laten zien hoe we met onszelf en de wereld om ons heen omgaan. Op energetisch niveau zijn de bloesems in staat om onverwerkte emoties te verwerken of levensremmende patronen bewust te laten worden en te transformeren. Het zijn krachtige hulpmiddelen om emotionele blokkades op te heffen of te verzachten.


In deze lezing wordt hier verder op ingegaan. Aan de hand van praktijksituaties worden vervolgens diverse bloesems besproken. Hele praktische en herkenbare informatie.