Massage opleidingen Levensakker
Vogelmelk

Lezing Lichtremedies van helende bloesems

Wil je de lezing ook ervaren op je eigen locatie

en kun je zelf voor minimaal 10 deelnemers zorgen?

De lezing over Lucia's Bloesem Lichtremedies

wordt begeleid door een meditatie met klankschalen.

Workshop Schröpfen

Budha met Eginacea

Bij voldoende aanmeldingen start de workshop weer

Workshop Schröpfen

Deel 1, Deel 2 of Deel 3

Schrijf je in voor één

van de workshops schröpfen


Maximaal aantal deelnemers is zes

BOEK

Pleidooi voor de Ziel

Pijnappelklier

activatie

Themaweek

Frankrijk

Massage

cursus

Over

Gemma

Helende kracht

van het Hart

Symbool


Welkom

Kom maar met je gekte, je controle, jezelf, je schaduw, je bang blij en boos, kom maar met je verhaal, met je schaamte, je schuld, je ziekte, je ongemak, je pijn, je durf, je angst, je niet-gekte, je verwardheid, je afschuw, je haat, je ongekende stukken, je ongehoorde stukken, je schrik, je verdriet, je verstopte, verscholen, je afgestrafte zelf, je zelfpijnigingen, je in de steek gelaten zijn, je ongeboren zijn, je stouts, je chaos, je structuur.

Het is een uitnodiging, het is veilig. Kom maar te-voor-schijn. Zullen we het samen doen?! Kom maar met je gekte, met je het niet meer willen, met je het niet meer weten, met je het niet meer kunnen voelen. Met je overal alleen voor staan, je niemand begrijpt me. Kom maar met je kwetsbaarheid. Er hoeft niets aan jou te veranderen of aan wie dan ook. Je bent welkom. Ik luister samen met jou naar wat het behoeft, naar wat er gehoord wil worden. Onder de woorden. Daar gaat het de weg terug naar binnen, naar jou, naar wat het werkelijk wezenlijk behoeft.  Je kunt in mijn praktijk terecht met uiteenlopende gezondheidsklachten, zowel lichamelijk, geestelijk, emotioneel, als spiritueel.

"Ik vind het fijn en dankbaar werk om samen met je naar
de klacht te kijken en van hieruit te komen tot erkenning,
inzicht en mogelijkheden tot helen."

Visie

In de therapie wordt uitgegaan van natuurgeneeskundige principes zoals het zelfhelend vermogen, de verbinding tussen lichaam en geest en er wordt gezocht naar de oorzaak van de klacht. Soms is er zoveel pijn, lijden we zo onder de beperkingen van de klacht dat het moeilijk wordt onze eigenlijke innerlijke kracht nog te ervaren. We vereenzelvigen ons dan met de pijn, met de klacht.


Wat is de betekenis van de symptomen? Wat wil het ons zeggen? Daarbij kunnen we proberen inzicht te krijgen in belemmerende overtuigingen en besluiten over ons leven.


Het is dan heel bevrijdend weer in contact te komen met onze eigen essentie, met het wezen wie we in werkelijkheid zijn.


Van hieruit ontstaat dan de ruimte om weer nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te creeren en zo het leven weer in zijn kracht en gratie te ervaren.


Het is nodig om weer in contact te komen met ons gevoel, ons aardse deel. Mijn uitgangspunt is dat reguliere geneeskunde en natuurlijke geneesmethodes uitstekend samen kunnen gaan. Ze kunnen elkaar zinvol aanvullen. Ik neem de tijd voor u en uw klacht.

Diagnose

Diagnose wordt gesteld aan de hand van een gefocust gesprek om het thema helder te krijgen, eventueel een medische anamnese en als het aan de orde is: tong- pols- en oogdiagnostiek (iriscopie) en testen waarmee tekorten of overgevoeligheden kunnen worden opgespoord.


Tijdens het lichaamswerk wordt door diepe focus en aanraking, geluisterd onder de handen en inzichtelijk gemaakt wat werkelijk gehoord wil worden.


Dit brengt informatie over wat er, vaak onbewust, letterlijk en figuurlijk onderhuids ons doen en laten bepaalt en wat om aandacht en contact vraagt, wat ons ten diepste beroert. Gesprekjes met het lichaam.


Nooit wordt voorbijgegaan aan een diagnose die is gesteld in de reguliere medische wereld. Het kan zinvol zijn om eerst hier de diagnostiek te laten verrichten. Daar waar nodig is, vraag ik u (opnieuw) contact op te nemen met uw huisarts of medisch specialist.

Gemma van den Akker - Voetreflex

Behandeling

Gemma van den Akker - Massage
Gemma van den Akker - Massage

Behandeling vindt plaats op afspraak. Afhankelijk van de klacht kan er gewerkt worden met: Luisteren onder jouw woorden. Het menselijke aspect in ons doet zijn dagelijkse ervaringen op. Daarin kun je vastlopen. Door te luisteren onder jouw woorden kun je inzicht en overzicht krijgen in waar het op een diepere laag binnenin jou werkelijk om gaat, op zielsnivo.  Weer opnieuw contact maken met jezelf; De weg naar binnen.


Massage

Maar dan met een bezielde aanraking. Ik werk niet volgens een plan of schema vanuit t hoofd, maar luister steeds bewust naar wat wordt ingegeven in het contact met jou via de aanraking van jouw lichaam. Mijn handen worden gestuurd vanuit t hart, vanuit de intuitie, niet vanuit het hoofd.


Reconnective Healing

Nieuwe frequenties waarin lichaam, geest en wezen kunnen helen op een soms verrassende wijze.


Inverse Wave Therapie

Wanneer het thema duidelijk is dan is dit een aangewezen methode om op een krachtige en efficiente manier met de belemmerende overtuiging in contact te komen door focus en mbv specifiek helende trillingsgolven van stemvorken.


Natuurgeneeskunde

Geneeskrachtige kruiden; voedingsadviezen; massages; natuurgeneeskundige technieken zoals schropfen en moxeren; reinigingskuren; krachtig ondersteunende Bloesemremedies; heel fijngevoelig afgestemde remedies die exact aansluiten op wat er aan de orde is.


Coaching

De Helende Kracht van het Hart, sessies waarbij op een dieper niveau met de essentie van ons wezen contact wordt gemaakt. Met dat wat er gehoord, gezien en omarmt wil worden. Via gesprek, aanraking van het lichaam en heldervoelend vermogen.

Bestaande regulier medische behandelingen worden niet doorkruist. Als de wens er is om hier iets in te wijzigen zal dat alleen in overleg met uw behandelend arts geschieden.


Je helpt me door tijdens een consult niet te sterke geuren te dragen. Ik word hierdoor afgeleid.

Symbool

Het symbool wat u aantreft op elke pagina van mijn website heeft een bepaalde betekenis. Het is de betekenis die ik vanaf een moment in 2003 weer in mijn bewustzijn draag.

Tot die tijd heb ik nooit zo geweten wat nou de bedoeling van het leven was. Waar gaat het hier eigenlijk allemaal over? En: wat moet ik ermee?  Wat is de zin van dit alles?

Ik heb het leven nooit echt zo gesnapt en kon me er ook niet mee verbinden. Van een afstand en onbegrepen, zo heb ik het ervaren. Ik had het ook bijna voortdurend in en in koud. Zoveel buikpijn van alles wat ik niet snapte of waarin ik me onveilig voelde.

Via een bijzondere ervaring in 2003 kwam ik weer in contact met het doel om hier op aarde te zijn. Het werd me opnieuw in herinnering gebracht. Geheel onverwachts en bij mijn volle verstand kwam dit symbool samen met de voelbare betekenis ervan als donderslag bij heldere hemel enorm krachtig binnen. Twintig andere aanwezigen waren getuigen van dit gebeuren. Het heeft mij diep geraakt.

De gewaarwording van dit zielsbesluit is het kunnen bijdragen aan het teruggeven van de mensen aan zichzelf. Daar waar we vastraken in de pijn die we in ons aardse bestaan ervaren helpen te herinneren wie we in werkelijkheid zijn, zodat het dat is wat we kunnen gaan ervaren en leven. Niet meer overheerst, maar inzicht in dit lijden; in staat zijn om het lijden te omarmen zodat het leven weer bevrijd wordt. Vrij om te zijn zoals het leven in ons werkelijk bedoeld is te zijn.

Sinds deze informatie weer in mijn bewustzijn is, komt dit tot uitdrukking in mijn praktijkwerk. Dit wordt vormgegeven door een manier van werken waarbij ik me zo volledig mogelijk afstem op de ander en de diepte in ga om de essentie van de pijn en de essentie van de ander ook daadwerkelijk te kunnen ontmoeten. Daar kan de ander op wezenlijk niveau gezien en gehoord worden en daar komen ook de inzichten en werkelijke genezing vandaan, vanuit het antwoord wat je als mens zelf in je diepste wezen bij je draagt. Dit te verhelderen, in het licht brengen, is een heel inspirerend en fijn werk.

Sindsdien zijn er nog verschillende andere momenten waarin soortgelijke informatie binnenkomt, wat steeds een bevestiging geeft van de oorspronkelijke keer in 2003. In juni 2009 bereikt me op het eiland Lesbos een specifieke roep om ondersteuning te bieden in het bevrijden van oude angsten en beperkingen in de vrouwelijke energie; de schoonheid van de vrouwelijke verschijning is bedoeld om in het licht te zijn. (zie het verhaal van Sappho bij de vakantiecursus Griekenland). In het collectieve veld van vrouwelijke energie dragen we allemaal een wond in ons, zowel mannen als vrouwen. Het is nu tijd dat deze vrouwelijke energie weer geleefd wordt, gezien wordt. Dit werkt bovendien genezend op wat we zo lang onderdrukt en verbannen hebben: het gevoel, de intuitie. De schoonheid ervan, de schoonheid van alle aardse aspecten en de beleving ervan.

In de Nieuwe Tijds gedachte is het niet de bedoeling dat een therapeut zegt wat de client moet doen of denken. Een therapeut faciliteert, schept de ruimte waarin genezing tot stand wordt gebracht. Een helende kracht waarvan men zich weer bewust wordt en opnieuw mee kan verbinden. Een arm om je heen. Een beetje hulp op het juiste moment. Te kunnen delen wat je hart bezwaart, zonder dat je oordeel ontmoet en zonder overladen te worden met adviezen. Je veilig kunnen voelen. 

Naast de concrete studiegereedschappen, werk ik vanuit intuitie, vanuit het hart, met helderzien, en heldervoelen. Dit helderzien en heldervoelen speelt zich af wanneer ik mijn handen op de (blote) huid mag leggen en me diep focus. Vooral bij aanraking van rug, buik, borst, keelgebied en hoofd ontstaat dat. Informatie die in het lichaam letterlijk "een plek heeft gekregen", hetzij als herinnering, of is weggestopt, hetzij als spanning of klacht, of informatie die je altijd al bij je draagt, wat iets vertelt wie jij in wezen bent of wat je plannen zijn, komt dan tevoorschijn. Deze informatie is vaak wezenlijker van aard dan dat wat we mentaal, met ons verstand en onder invloed van onze controlemechanismes uitwisselen. Helderzien en heldervoelen; daarvoor is het bij mij nodig dat ik via het lichaam letterlijk contact kan maken, door het te voelen, door het (aan) te raken. Op de momenten dat ik een verbinding voel en een welkom van je, kan de informatie stromen.

Het idee van Helen = Genezen kan, ook in de oude spirituele zin, gezien worden als het streven naar eenheid, naar het streven naar dat het weer goed komt, dat het lastige weggewerkt wordt, opgelost wordt, erafgesneden, weggestreden, weggetherapeutiseert, of een pil erin. Als het maar opgelost wordt. Als het maar verandert. Dat betekent dat het nu niet goed zou zijn met jou; dat jij niet goed zou zijn, dat is dan al het uitgangspunt. Echter Helen is Heel, en niet Half. Helen is het omarmen van alle aspecten binnenin ons, de lichte en de donkere kanten. Kunnen we hiermee zijn, met die lastige stukken? met die donkere kanten van onszelf? Als we ook dat kunnen aangaan is het werkelijk Helen in plaats van Halveren.