Massage opleidingen Levensakker

Tarieven en vergoedingen

Kosten van consulten


  • € 60,= per uur.


Na 25 jaar geregistreerd lidmaatschap bij beroepsvereniging NWP heb ik eind 2018 besloten zonder lidmaatschap verder te gaan. Daardoor kunnen consulten niet meer worden gedeclareerd, maar zijn de consultprijzen verlaagd naar € 60,= per uur. Sinds mijn revalidatie is het niet mogelijk voldoende te werken zodat lidmaatschap rendabel kan zijn. De kwaliteit, ontwikkeling en deskundigheid blijven echter gegarandeerd.


Uitzonderingen

  • Helende Hart sessie (duurt doorgaans 2½ uur) € 150,=
  • 2 behandelflesjes Helende Bloesems € 10,= 
  • De Activatie van de Pijnappelklier: € 105,=


Betalingen

Contant.

Echinacea
Symbool

Informatie aanvragen?

Klik op onderstaande link om informatie aan te vragen.

Geregistreerd

Ik ben geregistreerd via de wet BIG. In het BIG-register staan beroepsbeoefenaren uit de gezondheidszorg ingeschreven zoals artsen, verpleegkundigen, apothekers, psychologen. Alleen dan mag deze titel gevoerd worden. De wet BIG (1993) bevat regels voor zorgverlening en richt zich op het bewaken van de kwaliteit van Beroepsuitoefening in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Met als doel de patient te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door de zorgverlener.


Mijn BIG-registratienummer = 69003224630

Algemene Voorwaarden

Praktijkafspraken


Annulering

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kunt u tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van een afspraak kosteloos annuleren. In geval van annulering na 24 uur voor aanvang van een afspraak bent u de kosten voor het hele consult verschuldigd.

Cursussen


1. Inschrijving

Uitgever behoudt zich het recht voor een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren. Uitgever behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Cursus af te lasten. Reeds betaalde deelnamekosten worden in dit geval vanzelfsprekend door Uitgever gerestitutioneerd.


2. Betaling

Het door Afnemer aan Uitgever verschuldigde lesgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient bij aanvang van de eerste les contant overhandigd te worden.


3. Annulering


3.1Annulering door Afnemer van zijn deelname aan een Cursus is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per telefax of langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van de telefax of het elektronische bericht door Uitgever beslissend voor het tijdstip van annulering.


3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan Afnemer tot uiterlijk drie weken voor aanvang van een Cursus kosteloos annuleren. In geval van annulering na drie tot twee weken voor aanvang van een Cursus is Afnemer 50% van het totale bedrag (= lesgeld en inschrijfgeld) verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een Cursus is Afnemer het volledige bedrag (= lesgeld en inschrijfgeld) verschuldigd.


3.3 Bij verhindering of niet deelnemen aan een Cursus door een Deelnemer zonder tijdige annulering, is Afnemer het gehele bedrag van lesgeld en inschrijfgeld aan Uitgever verschuldigd.


3.4 In geval een Deelnemer niet in staat is een Opleiding bij te wonen, is Uitgever bevoegd een vervanger aan de Opleiding te laten deelnemen.


4. Lesmateriaal

Het is Afnemer niet toegestaan op basis van de door Uitgever verzorgde Cursus, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgever.