Massage opleidingen Levensakker

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Ik actualiseer regelmatig de informatie op deze site. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 


Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Gemma van den Akker. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers van deze site dan ook geen rechten ontlenen. 


Gemma van den Akker - Praktijk Levensakker en Levensakker Massage Opleidingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de door Gemma van den Akker op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet.


Voor gerichte advisering raad ik u aan om een afspraak te maken.

Symbool

Informatie aanvragen?

Klik op onderstaande link om informatie aan te vragen.