Massage opleidingen Levensakker

Inschrijfformulier Cursussen

Vul a.u.b. het onderstaande formulier in om u in te schrijven voor een van mijn cursussen en om akkoord te gaan met mijn algemene voorwaarden. Voor de voorwaarden, klik op de link >>>>>


Of klik op Algemene voorwaarden


De velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man
Vrouw
 
Ja
Nee
 
Ja
Nee
 
Aanbevolen door anderen
Via de praktijk
Via Krantenartikel
Via Folder
Via website
Anders
 
 
Ik ga akkoord met de betalingsvoorwaarden
 
Ik ga akkoord met deze overeenkomst.
 
 

Algemene voorwaarden

Cursussen

Terug naar boven

1. Inschrijving

Uitgever behoudt zich het recht voor een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren. Uitgever behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Cursus af te lasten. Reeds betaalde deelnamekosten worden in dit geval vanzelfsprekend door Uitgever gerestitutioneerd.


2. Betaling

Het door Afnemer aan Uitgever verschuldigde lesgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient bij aanvang van de eerste les contant overhandigd te worden.


3. Annulering


3.1 Annulering door Afnemer van zijn deelname aan een Cursus is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per telefax of langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van de telefax of het elektronische bericht door Uitgever beslissend voor het tijdstip van annulering.


3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan Afnemer tot uiterlijk drie weken voor aanvang van een Cursus kosteloos annuleren. In geval van annulering na drie tot twee weken voor aanvang van een Cursus is Afnemer 50% van het totale bedrag (= lesgeld en inschrijfgeld) verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een Cursus is Afnemer het volledige bedrag (= lesgeld en inschrijfgeld) verschuldigd.


3.3 Bij verhindering of niet deelnemen aan een Cursus door een Deelnemer zonder tijdige annulering, is Afnemer het gehele bedrag van lesgeld en inschrijfgeld aan Uitgever verschuldigd.


3.4 In geval een Deelnemer niet in staat is een Opleiding bij te wonen, is Uitgever bevoegd een vervanger aan de Opleiding te laten deelnemen.


4. Lesmateriaal

Het is Afnemer niet toegestaan op basis van de door Uitgever verzorgde Cursus, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgever.