Massage opleidingen Levensakker

Helende Kracht van het Hart

helende kracht van het hart

Het lichaam is heel puur in het opslaan van informatie. Het kan zich daarin niet mooier voordoen dan het is, het heeft niet de mogelijkheid er een verhaal aan te verbinden zoals we dat met ons hoofd voortdurend doen. Door contact te leggen met het lichaam, door met alle aandacht af te zakken naar de diepte van de klacht kan de ander ontmoet worden in zijn pijn maar ook in zijn essentie.


Dit doe ik d.m.v. lichte aanraking, geleide visualisaties, gesprek, adem- en ontspanningsoefeningen, observatie van het lichaam op houding, blokkades en doorstroming. Deze gesprekken met het lichaam d.m.v. de Helende Kracht van het Hart geven de meest diepe informatie en bieden de krachtige mogelijkheid om te helen. Het is steeds ontroerend om hier de heling tot stand te zien komen. Hier is sprake van echt wezenlijke veranderingen, terugkeren naar je wezensenergie, bevestiging, erkenning, vrijheid.


In een Helend Hart sessie wordt een ruimte geschapen waarin je volledig kunt zijn, zo dat je in contact komt met je eigen informatie. Er wordt contact gemaakt op alle niveaus; lichaam, ziel en geest. Er is contact met de diepste wijsheid en de diepste helende kracht. De inleidende aanraking geeft mij de gelegenheid tot het spreken en luisteren met handen. Handen zijn de beste genezende instrumenten die er zijn, mits ze een verlengstuk zijn van het hart. De aanraking kan een afwisseling worden van fysiek werken, van voelen, communiceren, luisteren, raken.


Door middel van het voelen met mijn handen kom ik in contact met datgene wat er onderhuids, onder de oppervlakte, nog onbewust is en gehoord, gekend en geheeld wil worden. Samen bepalen we dan waar we onze aandacht als eerste op gaan focussen, waarbij het dieper voelen voorop staat, we wisselen ook woorden, gedachten, herinneringen uit. Je bent gewoon bij je volle bewustzijn, je bent niet in trance of iets dergelijks.  Maar omdat je niet in het denken zit, wordt het wel heel anders; het wordt een beleving, een ervaring. Er is veiligheid en mededogen; een diepere verbinding kan worden gelegd; het ego staat minder op de voorgrond. Dan kun je je in je meest kwetsbare gevoelens veilig voelen, je woordeloos verstaan en getroost voelen. Je durft dieper te voelen, naar waar de ziel haar eigen waarheid en weten naar boven laat komen. Met aandacht, adem en aanraking wordt bewustzijn geschonken; helende energie.


Meer info over deze therapievorm: www.connycoppen.nl. Zij heeft hierover een boek geschreven:" De Helende Kracht van het Hart". ISBN: 90-202-4393-4.


coaching

Na een Helende Hart sessie laat ik een ruime tussenliggende tijd voordat een eventuele tweede sessie wordt gepland. Die tijd is nodig om de informatie, de inzichten en de veranderingen te integreren en door te laten gaan in het dagelijkse leven, in de tijd die het lichaam daarvoor nodig heeft.


Soms kan het zijn dat het thema wel duidelijk is geworden,  maar naar verloop van tijd toch blijft terugkeren als een hardnekkig patroon. Als van hieruit de behoefte bestaat definitief afscheid te nemen van dat patroon is een Inverse Wave Therapie een uitstekend vervolg. (Zie verdere uitleg bij Inverse Wave Therapie).


Meestal laat ik aan het eind van de Helend Hart sessie een bloesemremedie uittesten, die feilloos aansluit op de inzichten van deze intense ervaring. Dit is een extra ondersteuning die het geheel de komende weken kracht bij zet en wat mij en jouzelf zal raken. Zie "Ervaringen " op deze website voor enkele verslagen van deze methode.

Symbool

Informatie aanvragen?

Klik op onderstaande link om informatie aan te vragen.